Absoluut, Dito, Kando, Konekt, Onafhankelijk Leven, SOM en Vlaams Welzijnsverbond bundelen hun krachten. Als toegewijde organisaties die zich inzetten voor mensen met een handicap, streven we naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Wij zetelen in het Raadgevend Comité van het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. We geven advies over belangrijke beslissingen. Samen kunnen we onze stem nog krachtiger laten horen en effectiever opkomen voor de belangen van mensen met een handicap.

Als bijstandsorganisaties, gebruikersorganisaties en vergunde zorgaanbieders delen we één gemeenschappelijke missie: het bevorderen van een inclusieve samenleving. We streven naar gelijke kansen en toegankelijkheid, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij, ongeacht hun handicap. Het is hoog tijd voor verandering, want het vergt enorm veel energie voor mensen met een handicap om deel te nemen aan de samenleving. En uitgesloten worden op basis van je handicap, da kan toch nie? 

Absoluut

Dito

Kando

Konekt

Onafhankelijk Leven

SOM

Vlaams Welzijnsverbond